Fáilte go Béal an Phobail: tionscnamh pleanála teanga do Ghaeltacht leithinis Shliabh Liag. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh seo tacú le labhairt agus le húsáid na Gaeilge in iardheisceart Thír Chonaill, limistéar a bhfuil na paróistí Cill Charthaigh agus Gleann Cholm Cille, agus cuid de pharóiste Ard an Rátha, mar chuid de.


Gaelchara: Foghlaim Gaeilge le cainteoir líofa

Scéim úr é seo do dhaoine fásta a bhfuil cónaí orthu i nGaeltacht Iardheisceart Thír Chonaill (Gleann Cholm Cille, Cill Chartha agus Ard an Rátha). Tabharfar deis d'fhoghlaimeoirí an Ghaeilge a chleachtadh mar theanga bheo le cainteoir líofa agus iad páirteach i ngníomhaíocht nó caitheamh aimsire. Beidh deontas ar fáil do na rannpháirtithe uilig.

Spriocdháta: 23 Deireadh Fómhair 2020. Féach na sonraí thíos.

Eolas (PDF)

Plean Teanga LPT Dhún na nGall Theas

Gleann Geise

Réitíodh Plean Teanga sa bhliain 2018 bunaithe ar thaighde ar dhearcadh agus ar iompar reatha teanga na ndaoine i nGaeltacht leithinis Shliabh Liag. Is í aidhm an phlean seo beartú in éineacht leis an phobal agus leis an earnáil phoiblí sa dóigh go dtreiseofar leis an Ghaeilge mar theanga phobail inár measc. Is é Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Leithinis Shliabh Liag a d'eagraigh agus a d'fhoilsigh an saothar taighde seo in éineacht le pobail Limistéar Pleanála Teanga Dhún na nGall Theas.

Thig an plean a léamh ach cliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil an plean (PDF)